Skoči na glavno vsebino
Select Page
100 let AZM
Logotip - center za razvoj kadrov Korak

Kaj boste pridobili s programom?

S programom predšolska vzgoja boste pridobili V. stopnjo srednje strokovne izobrazbe in poklic vzgojitelj-ica predšolskih otrok, pridobili pa boste tudi praktična znanja, ki jih boste lahko uporabili tudi v vsakdanjem življenju. Ta zanimiv in dinamičen srednješolski program vam odpira široke možnosti zaposlitve in možnosti nadaljevanja študija.

Zaključen program predšolska vzgoja vam bo omogočal zaposlitev na mestu pomočnika/pomočnice vzgojitelj-ice predšolskih otrok.

Opis programa

Program ves čas nadgrajujemo in prilagajamo potrebam trga ter ga usmerjamo v čim bolj praktična znanja, ki jih boste lahko uporabili v delovnem okolju. Prednosti našega programa so individualni pristop k izobraževanju in dobra svetovalna podpora izobraževanju, hkrati pa vam nudimo tudi brezplačno samostojno učenje v našem Središču za samostojno učenje in brezplačno pomoč in svetovanje v našem Svetovalnem središču.

Trajanje programa

V programu Predšolska vzgoja – poklicni tečaj izobraževanje traja eno šolsko leto. Ob zaključku programa vas čaka poklicna matura, v okviru katere boste opravljali:

 • pisni in ustni izpit iz slovenščine,
 • pisni in ustni izpit iz vzgoje predšolskih otrok,
 • pisni in ustni izpit iz tujega jezika ali matematike,
 • izdelali projektno nalogo in jo zagovarjali.

 

Poklicno maturo lahko opravljate v spomladanskem, jesenskem in zimskem roku, ko opravite vse obveznosti. Pred poklicno maturo organiziramo priprave, da boste samozavestno pristopili k maturi in jo tudi uspešno opravili.

Kandidatom svetujemo, da si pred vpisom preberejo tudi informacije o strokovnem izpitu za področje vzgoje in izobraževanja, ki so pomembne tudi za bodoče pomočnike/-ice vzgojitelja/-ice: http://www.mizks.gov.si/si/storitve/izobrazevanje/strokovni_izpit/
Prav tako priporočamo, da spremljate vsakoletne javne razpise za pripravniška mesta v vrtcih, ki so objavljena na spletni strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport: http://www.mizks.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/

Vsi, ki pa želite še dodatno nadgraditi svoje znanje, se lahko z uspešno opravljeno poklicno maturo vpišete v nadaljnji študij.

Pogoji za vpis

V program Predšolska vzgoja PT se lahko vpišete, če ste uspešno zaključili:
 • četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe.
 

Ob vpisu potrebujete:

 • spričevalo 4. letnika gimnazije ali programa srednje strokovne izobrazbe,
 • obvestilo o uspehu pri poklicni ali splošni maturi,
 • osebni dokument s fotografijo,
 • dokument, iz katerega je razvidna morebitna sprememba priimka
 • fotografija za indeks,
 • zdravniško potrdilo.

Strokovni moduli

 • M1 Komunikacijske veščine
 • M2 predšolska pedagogika
 • M3 Razvojna psihologija
 • M4 Varnost in zdravje v vrtcu
 • M5 Kurikulum oddelka v vrtcu
 • M6 Likovno, glasbeno in plesno izražanje
 • M10 Likovno izražanje

 

Praktično usposabljanje pri delodajalcu

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

Odprti del kurikuluma

Odprti kurikulum – Jezikovno izražanje

 

Zaključek izobraževanja

Poklicna matura

Cena

Na šolsko leto: 1.210,00 EUR

Pri plačilu šolnine vam ponujamo možnost obročnega odplačevanja (vpisni obrok + sedem mesečnih obrokov).

Cena vključuje

 • stroške izobraževanja,
 • prvi pristop k izpitu za vsak predmet oz. modul,
 • e-gradiva,
 • konzultacije,
 • svetovanje med, pred in po izobraževanju.

Cena ne vključuje

 • Stroškov poklicne mature.

Prijava v program je možna vsak delovni dan v tednu od 8. ure naprej na sedežu zavoda, najkasneje 5 dni pred pričetkom.

Za več informacij pokličite:

02 234 11 23

ali pišite na:

anita.brglez@azm-lu.si

Izbrano za vas

Na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi nudimo raznovrstno izobraževalno ponudbo prilagojeno različnim ciljnim skupinam. Tu lahko na enem mestu najdete vse vsebine, ki so namenjene posebej vam.
Dostopnost