Skoči na glavno vsebino
Select Page
100 let AZM
Logotip - center za razvoj kadrov Korak

Partnerji: Derbyshire County Council Adult Community Education Service (ZK), Ellenic Society For The Promotion Of Research And Development Methodologies Astiki Etairia PROMEA (Grčija), Stiftelsen Kursverksamheten Vid U-Auniversitet (Švedska), AZM-LU, Lifelong Learning Platform (Belgija)

Eden izmed ključnih izzivov izobraževanja odraslih v EU je trajno spremljanje učnega napredka odraslih z manj priložnosti. Njihovo obstoječe obvladovanje osnovnih veščin in kompetenc ni formalno ovrednoteno, kar jim onemogoča napredovanje. Institucije za izobraževanje odraslih pa imajo težave s povezovanjem neformalnega izobraževanja s formalnim izobraževanjem in zaposlitvenimi možnostmi.

V TAMPADI bomo razvili pripomočke za merjenje napredka učečih se, ki bo zajemal vsa področja življenje in se prav tako ne bo omejeval samo na določena obdobja. Ker je do oseb z manj priložnostmi težko najti pot, saj navadno živijo precej izolirano, projekt načrtuje razvoj rešitev za premagovanje te prepreke, ki vključuje rabo IKT in spletnih rešitev ter povezovanje skupnosti z organizacijami posrednicami.

Letak z osnovnimi informacijami o projektu tampada

Letak z osnovnimi informacija o projektu tampada.
Logotip projekta Tampada
Orodje za ugotavljanje in spremljanje napredka za udeležence z manj priložnostmi

Izbrano za vas

Na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi nudimo raznovrstno izobraževalno ponudbo prilagojeno različnim ciljnim skupinam. Tu lahko na enem mestu najdete vse vsebine, ki so namenjene posebej vam.
Dostopnost