Skoči na glavno vsebino
Select Page
100 let AZM
Logotip - center za razvoj kadrov Korak

Računalniška pismenost za odrasle

Računalniška pismenost je v informacijski družbi izrednega pomena, a vsakdo se ni imel priložnosti učiti uporabljati računalnikov v organizirani izobraževalni obliki. Program Računalniška pismenost za odrasle je program, ki prav vsakomur omogoča, da se nauči osnov uporabe računalnika in zaživi polno življenje v informacijski družbi.

 

Opis programa

Ekonomske in družbene spremembe spreminjajo značilnosti temeljnih spretnosti, ki omogočajo delovanje v delovnem, družinskem in družbenem življenju. Informacijska pismenost je ena od temeljnih spretnosti, potrebnih za aktivno sodelovanje v družbi znanja. Tudi Evropski svet jo prepoznava kot eno temeljnih spretnosti.

Program Računalniška pismenost za odrasle omogoča pridobitev osnovnih računalniških znanj in spretnosti, ki jih odrasli potrebujemo za komunikacijo in uspešno delovanje v informacijski družbi.

Ciljna skupina

Ciljna skupina programa Računalniška pismenost za odrasle so odrasli, ki računalnika še niso uporabljali ali menijo, da ga ne uporabljajo najbolj uspešno, in si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z njim za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja.

Cilji programa

Temeljni namen programa je popularizirati in spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi, omogočiti vsem kar najbolje uporabljati osebni računalnik in spoznati prednosti njegove uporabe ter ponuditi osnovno računalniško usposabljanje, ki bo omogočilo aktivno vlogo v informacijski družbi vsem ne glede na starost ali doseženo izobrazbo. Udeleženci v programu: • spoznajo osnovne komponente računalnika in razumejo nekatere osnovne pojme informacijske tehnologije;

  • naučijo se uporabljati osnovne funkcije osebnega računalnika in operacijskega sistema;
  • naučijo se organizirati in upravljati z nosilci podatkov in datotekami;
  • naučijo se pisati, oblikovati in tiskati besedilo;
  • znajo uporabljati glavne spletne storitve in elektronsko pošto.
Trajanje programa

Program obsega 60 ur organiziranega izobraževanja.

Informacije in prijava

Za vse informacije pokličite na 02/234 11 11 ali pišite na elektronski naslov info@azm-lu.si

Dostopnost