Skoči na glavno vsebino
Select Page
100 let AZM
Logotip - center za razvoj kadrov Korak

Projektno učenje mlajših odraslih PUM-O+

 

PUM-O-spletna
PUM-O+ je program neformalnega izobraževanja, ki mladim brezposelnim iskalcem zaposlitve, ki nimajo končane izobrazbe, pomaga, da si pridobijo veščine in motivacijo za lažjo pot do zaposlitve ali dokončanje izobraževanja. S tem se poveča njihova splošna izobraženost, formira njihova poklicna identiteta in okrepi socialno-kulturno delovanje. Program daje mladim novo priložnost , da se opolnomočijo s potrebnimi znanji in kompetencami za prehod na trg dela.
Program je brezplačen. Udeleženci morajo biti prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, ki tudi napotuje v program. Upravičeni so do povračila potnih stroškov in dodatka za aktivnost.
Program se izvaja vse leto, vpis je možen kadarkoli.

Spremljajte nas na    ali na 

Lahko nas obiščete v naših prostorih na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi, nam pišete na pum@azm-lu.si ali nas pokličete na 02 234 11 30 oziroma 041 776 834.

Cilj

Cilj programa je razvijati potenciale ranljivih mladih za uspešno vključevanje na trg dela, v izobraževanje in družbo nasploh.

Oblika dela

  • projektno delo (npr. video, glasba, časopis …)
  • interesne dejavnosti (šport, glasbene delavnice, ustvarjalne delavnice, delavnice za osebnostno rast, delavnice o temah, ki mlade zanimajo, kuharske delavnice, izleti …)
  • individualni učni projekti  (učenje za izpite, maturo, obiski podjetij, poklicna orientacija, pridobivanje specifičnih znanj in kompetenc, aktivnosti za iskanje zaposlitve, razvijanje interesov in ustvarjalnosti …)

Trajanje programa

Program se izvaja vse dni v letu, od ponedeljka do petka. Udeleženci se lahko vključijo za 10 mesecev oziroma do izpolnitve zastavljenih ciljev.

Pogoji za vključitev

Za mlade, stare od 15 do 29 let, brez končane izobrazbe, brez zaposlitve in pripravljene narediti korak naprej. Udeleženci morajo biti prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje.

Zakaj se vključiti v PUM-O+?

Pomagamo odkrivati poklicne in osebne interese. Premagujemo učne težave in pomagamo v stiskah. Motiviramo za nadaljevanje šolanja in iskanje zaposlitve. Oblikujemo življenjske cilje. Spoznavamo, da je učenje lahko tudi zanimivo in zabavno. Nudimo podporo pri učenju. Se družimo in sklepamo nova prijateljstva. Iskreno in odkrito govorimo o temah, ki mlade zanimajo. Osebnostno rastemo. Odkrivamo talente in razvijamo ustvarjalnost. Se povezujemo in delimo drug z drugim. Spoznamo, da se vse da.

PUM-O+ sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021 do 2027.

Poglej si opis programa še na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje. Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji: www.eu-skladi.si.

EU sofinancira
Ministrstvo za delo, družino in enake možnosti
ZRSZ

Izbrano za vas

Na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi nudimo raznovrstno izobraževalno ponudbo prilagojeno različnim ciljnim skupinam. Tu lahko na enem mestu najdete vse vsebine, ki so namenjene posebej vam.
Dostopnost