Skoči na glavno vsebino
Select Page
100 let AZM
Logotip - center za razvoj kadrov Korak

Informiranje in svetovanje ter ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022

 

Veseli smo, da lahko našim strankam (brezposelnim, zaposlenim, upokojencem) in tudi delodajalcem še naprej zagotavljamo brezplačno svetovanje o možnostih izobraževanja, učenja odraslih, načrtovanja kariere ipd.

Od 1. 1. 2021 naprej izvajamo svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih kot del javne službe. Dodatne informacije so na voljo na telefonski številki:
02 / 234 11 34 ali 041 / 372 273, lahko pa nam tudi pišete na elektronski naslov: svetovanje@azm-lu.si

Namen izvajanja dejavnosti je povečati oziroma izboljšati kompetence, ki jih zaposleni potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Ciljna skupina so zaposleni, ki potrebujejo dodatna usposabljanja, kvalifikacije ali prekvalifikacije, zaradi potreb na trgu dela in delovnem mestu. Posredna ciljna skupina so delodajalci, ker so aktivnosti namenjene zaposlenim. Cilj javnega razpisa je izvajati dejavnost informiranja in svetovanja po modelu »Informativno svetovalna dejavnost v izobraževanju odraslih« (v nadaljevanju: dejavnost ISIO) pred vključitvijo, med in po končanem izobraževanju oziroma usposabljanju, ki vključuje tudi postopke ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja.

Logotip ESS

S SVETOVALNO PODPORO DO NOVIH PRILOŽNOSTI!

Aktivnosti dejavnosti ISIO so:

  • analiza potreb po izobraževanju, analiza potreb po razvoju kariere, izdelava načrta izobraževanja, izdelava načrta razvoja kariere, izdelava portfolija, izvajanje postopkov ugotavljanja in vrednotenja že pridobljenega znanja, spretnosti in kompetenc, poglobljena svetovalna podpora, ki vodi do pričakovanih rezultatov svetovanja;
  • usmerjanje k vpisu v nadaljnje izobraževanje, usposabljanje oziroma potrjevanje kvalifikacij;
  • sodelovanje s ključnimi deležniki, to so podjetja, zbornice, sindikati, socialni partnerji, regionalne agencije in drugi deležniki na ravni statistične regije.

Aktivnosti se bodo izvajale s posamezniki in podjetji na območju Zgornjega podravja.

Pogosta vprašanja strank in odgovori

Kakšni so pogoji za delovno mesto prodajalca in trgovskega poslovodje ? Kje lahko opravim izpit za trgovskega poslovodjo ?
Svetovalka Štajerske gospodarske zbornice, ga. Lidija Majcen, nam je pojasnila, da lahko odgovor na to vprašanje najdemo v spremembi Zakona o trgovini. Po zadnjih informacijah namreč izobrazba za tipična dela v trgovini ni več predpisana in torej več ne veljajo določila Pravilnika o minimalni stopnji izobrazbe za opravljanje trgovinske dejavnosti. Glede na navedeno lahko delo prodajalca opravlja vsakdo ne glede ne izobrazbo. Seveda pa navedeno ne velja za osebe, ki jim je za opravljanje določenega blaga predpisana minimalna stopnja izobrazbe z drugimi predpisi. Za morebitna dodatna vprašanja se lahko obrnete Lidijo Majcen na ŠGZ: (02 / 22 08 725). Seveda pa se za delo v trgovini še vedno zelo pogosto zahteva srednja poklicna izobrazbe po zaključenem programu Trgovec, ki vodi do naziva poklicne izobrazbe prodajalec. Kako so poklicne ali Štajerska gospodarska zbornica srednje strokovne izobrazbe Vam lahko natančno odgovorimo v Svetovalnem središču Maribor, kjer poznamo podatke celotnega omrežja izobraževalnih organizacij, ponudbo izvajalcev v naši regiji ter načine in poti, kako zaključiti izobrazbo tudi v času odrasle dobe. Za celosten nasvet o pridobitvi srednješolske izobrazbe se lahko obrnete na svetovalko Anito Brglez na Andragoški zavod (02 / 234 11 23).
Kakšni so pogoji za odprtje računovodskega servisa in kje lahko pridobim znanje iz tega področja?
V Svetovalnem središču Maribor nam stranke velikokrat zastavijo vprašanje, kakšni so pravzaprav pogoji za odprtje računovodskega servisa. To vprašanje zastavijo zlasti v svetovalnih pogovorih preden se odločijo za izobraževanje ali v osnovnem ali morda kar poglobljenem tečaju knjigovodstva, ki ga izvaja Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza: http://www.azm-lu.si/knjigovodska-delaosnovno Andragoški zavod je prav tako vpisan v razvid izvajalcev za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) Knjigovodja in Računovodja. Strankam, ki že imajo znanje in izkušnje z delom v računovodskem servisu – s pomočjo NPK-svetovalke – pomagamo pri pripravi osebne zbirne mape ali portfolija in jih po potrebi napotimo k drugim izvajalcem certificiranja. Za stranke imamo pripravljeno okostje zbirne mape: http://www.npk.si/npk-portfolio/ Strankam lahko na temo pridobitve knjigovodskega / računovodskega znanja in priprave zbirne mape svetujeta Neža Bojnec Naterer (02/234 11 12) ali Alenka Sagadin Mlinarič (02/234 11 34). Glede pogojev za odprtje dejavnosti pa stranke napotimo do strateškega partnerja svetovalnega središča – tj. Štajersko gospodarsko zbornico, kjer jih lahko odgovore nudi Lidija Majcen (02 / 22 08 725). Ga. Majcen je odgovorila tudi na naše vprašanje, da za dejavnost računovodskega servisa zaenkrat ni določenih nobenih pogojev za registracijo (vir: evem.gov.si).
Kako vzpodbuditi zaposlene, da želijo izboljšati računalniška znanja in kompetence?
Živimo v družbi, ki se vedno bolj digitalizira, v svetu interneta stvari, torej v internet povezanih naprav. Tudi delovna mesta se vedno bolj digitalizirajo, delovni procesi, ki so včasih zahtevali le pridne roke, vedno pogosteje zahtevajo tudi sodelovanje preko računalnika ter sodelovanje med delavcem in računalnikom. Računalniška znanja lahko delavcem bistveno olajšajo delo, ki ga opravljajo, in povečajo njihovo učinkovitost. Digitalnih kompetenc zaposlenih ne učimo samo skozi uporabo določenega programa ali aplikacije, ampak se problema lotevamo celostno. Na izobraževanjih se trudimo, da bi udeleženci usvojili koncepte, ki jim nato olajšajo samostojno učenje in aplikacijo usvojenih znanj pri učenju dela z novim/drugim programom ali aplikacijo.
Kako obnoviti že pridobljeno znanje tujega jezika, ki zaradi neuporabe tone hitro v pozabo?
Današnja digitalna tehnologija omogoča hiter in lahek dostop do različnih vsebin za učenje tujih jezikov. Če v spletni iskalnik vtipkamo ustrezno ključno besedo, kot na primer »free language course online« nam ta ponudi veliko izbiro povezav. Z nekaj raziskovanja lahko hitro najdemo tisto, ki nam ustreza.

Na primer:

Učenje s pomočjo spletnih strani doma sicer zahteva nekaj potrpežljivosti, vendar je časovno prilagodljivo. Znana tovrstna portala za učenje nemščine sta na primer Deutsch Info in obsežna stran Goethejevega instituta: http://www.goethe.de/lrn/prj/fer/deindex.htm

V Mariboru lahko obiščete Središča za samostojno učenje (Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza, Doba, Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti Prizma, ustanova), kjer vas pričakajo pestri in zanimivi računalniški programi za samostojno ponavljanje, utrjevanje in usvajanje učne snovi. Po nasvet se lahko obrnete na mentorja v SSU. Storitve so brezplačne, saj dejavnost financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Tradicionalna oblika učenja tujega jezika so jezikovni tečaji (začetni, nadaljevalni, osvežitveni, konverzacijski ipd.). Veliko jezikovnih šol omogoča brezplačno testiranje jezikovnega znanja. Testiranje lahko poteka preko spleta ali v papirni obliki.

Branje knjig v izvirniku je vedno dober način obnavljanja in širjenja besednega zaklada. Za tiste, ki se učijo jezika šele kratek čas, so na voljo prilagojena, manj zahtevna besedila. Informacijo o tem lahko dobite v Mariborski knjižnici. Cenejši način je tudi morebitni nakup rabljenega učbenika, priročnika in drugih gradiv v prodajalnah z rabljenimi knjigami.

Svetujemo Vam, da v skladu z zmožnostmi negujete stike z rojenimi govorci. Socialna omrežja so te stike precej poenostavila.

Ali potrdilo o opravljenem neformalnem tečaju Andragoškega zavoda Maribor- Ljudske univerze za voznika viličarja velja tudi v Avstriji?
Potrdilo AZM-LU velja v Sloveniji, saj gre za slovensko potrdilo o uspešno zaključenem neformalnem tečaju za voznika viličarja. Dosedanje izkušnje z uveljavljanjem tega potrdila v sosednji Avstriji pa so ponudile različne odgovore in prakse. Nekaterim delodajalcem zadošča zgolj običajni prevod potrdila v nemški jezik, ki ga stranka organizira ali uredi sama. Nekateri delodajalci so po izkušnjah naših udeležencev izobraževanja zahtevali sodno overjeni prevod potrdila, ki ga prevede sodni tolmač za nemški jezik. Register sodnih tolmačev je objavljen v imeniku sodnih tolmačev Ministrstva za pravosodje: https://spvt.mp.gov.si/tolmaci.html

Imenik sodnih tolmačev zgolj za nemški jezik je objavljen na sledeči direktni spletni povezavi: https://spvt.mp.gov.si/tolmaci/nemski.html

V praksi smo naleteli na kompleksnejše primere, ko so naši udeleženci izobraževanja potrebovali učni načrt z obsegom vsebine in izobraževalnih ur, saj naj bi naše potrdilo s programom vred šlo v t. i. postopek priznavanja znanja na avstrijski gospodarski zbornici. Tam bi naj primerjali vsebino in obseg ter po potrebi določili še razliko v programu, ki pa bi jo zaposleni moral opraviti v Avstriji. Tudi v tem primeru so udeleženci potrebovali prevod v nemški jezik, ki pa ga Andragoški zavod Maribor-LU ne zagotavlja niti ne organizira. Naše izkušnje torej kažejo na to, da je priznavanje neformalnih potrdil v domeni delodajalca, njegovih zahtev in njegovega mnenja o ustreznosti posameznih potrdil

Štajersko gospodarsko zbornico smo vprašali, kakšno je njihovo stališče do NPK-jev za področje računovodstva ?
Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza že leta izvaja osnovni in poglobljeni tečaj knjigovodstva, ki nudi udeležencem veliko znanja. Kljub relativno velikemu številu udeležencev v tovrstnih tečajih, pa beležimo nizko zanimanje za pridobitev NPK-računovodja. Področje NPK-jev kot možnost formalno priznane strokovne usposobljenosti za opravljanje poklica promoviramo v oddelkih tečajev. Ugotavljamo, da si udeleženci težko predstavljajo, kaj konkretno pomeni NPK kot možnost formalne potrditve neformalno ali naključno pridobljenega znanja. Gre za to, da posameznik pred zunanjo (državno) komisijo dokaže, da obvlada strokovna znanja, ki so določena s katalogom standardov strokovnih znanj in da izpolnjuje vstopne/posebne pogoje. Osnovni vstopni pogoj je tudi starost 18 let. Posameznik mora za postopek pridobivanja NPK pripraviti portfoljo – t.j. osebno zbirno mapo z življenjepisom, dokazili o morebitnih delovnih izkušnjah, izpopolnjevanju znanja, referencah ipd. Gre torej za proces, da si posameznik/-ica pridobi formalno priznanje oz. potrdilo za spretnosti in znanja, ki jih že ima. Pri izdelavi osebne zbirne mu pomaga NPKsvetovalec/svetovalka.

Certifikat je nacionalno veljavna listina. Z NPK-jem pa ne dokazujemo formalno priznane stopnje izobrazbe: http://www.uradni-list.si/files/RS_-2010-079-04273-OB~P001-0000.PDF

Nedavno je pretekla veljavnost starega kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti za NPKRačunovodja/računovodkinja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode. V veljavi je novi katalog za NPK-Računovodja: http://www.nrpslo.org/katalog.aspx/42653471

Tudi po novem katalogu je vstopni oz. posebni pogoj za pristop k NPK-ju zaključena V. stopnja izobrazbe ne glede smer (katerakoli srednja strokovna izobrazba ali gimnazija). Že v enem od prejšnjih vprašanj je Štajerska gospodarska zbornica odgovorila na vprašanje, da za izvajanje dejavnosti računovodskega servisa ni posebnih pogojev.

Kljub temu sprašujemo ŠGZ, kakšno je njihovo stališče do NPK-jev za področje računovodstva?

Odgovor na to vprašanje namreč zanima tudi stranke, saj želijo biti seznanjene z namenom in smislom opravljanja NPK-ja. Gospa Lidija Majcen iz Štajerske gospodarske zbornice nam je glede tega odgovorila na sledeč način: kljub temu da za opravljanje dejavnosti računovodskih storite, ni zahtevanih pogojev, pridobitev NPK lahko pomeni prednost za tiste, ki iščejo zaposlite v tej dejavnosti, saj gre – kot je že zapisano z nacionalno veljavno listino – potrdilo o spretnostih in znanjih, ki jih je oseba dejansko dokazala pred strokovno komisijo.

Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza je nosilec konzorcija.

Konzorcijska partnerja:

Kontakt: svetovanje@azm-lu.si , 02 234 11 34, 041 372 273

Evropska kohezijska politika

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %) in Republika Slovenija. (20 %). Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa 2014-2020, prednostna os: 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe: 10. 1. Krepitev enake dostopnosti vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine v formalnem, neformalnem in priložnostnem okolju, izpopolnjevanje znanj, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih možnosti učenja, vključno prek poklicnega usmerjanja in validiranja pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja: 10. 1. 2. Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela.

REZULTATI

2016:  Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza – 55 udeležencev svetovanja; Ljudska univerza Slovenska Bistrica – 26 udeležencev svetovanja in Vzgojno izobraževalni zavod Antona Martina Slomška – 8 udeležencev svetovanja. Konzorcij skupaj: 89 udeležencev svetovanja.

2017:  Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza – 227 udeležencev svetovanja; Ljudska univerza Slovenska Bistrica – 127 udeležencev svetovanja in Vzgojno izobraževalni zavod Antona Martina Slomška – 16 udeležencev svetovanja. Konzorcij skupaj: 370 udeležencev svetovanja.

2018: Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza – 215 udeležencev svetovanja; Ljudska univerza Slovenska Bistrica – 125 udeležencev svetovanja in Vzgojno izobraževalni zavod Antona Martina Slomška – 28 udeležencev svetovanja. Konzorcij skupaj: 368 udeležencev svetovanja.   

2019: Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza – 202 udeležencev svetovanja; Ljudska univerza Slovenska Bistrica – 115 udeležencev svetovanja in Vzgojno izobraževalni zavod Antona Martina Slomška – 17 udeležencev svetovanja. Konzorcij skupaj: 334 udeležencev svetovanja.

2020: Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza – 200 udeležencev svetovanja; Ljudska univerza Slovenska Bistrica – 98 udeležencev svetovanja in Vzgojno izobraževalni zavod Antona Martina Slomška – 17 udeležencev svetovanja. Konzorcij skupaj: 315 udeležencev svetovanja.

2021: Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza – 202 udeleženca svetovanja; Ljudska univerza Slovenska Bistrica – 132 udeležencev svetovanja in Vzgojno izobraževalni zavod Antona Martina Slomška – 19 udeležencev svetovanja. Konzorcij skupaj: 353 udeležencev svetovanja.

2022: Andragoški zavod Maribor-Ljudska univerza – 15 udeležencev svetovanja; Ljudska univerza Slovenska Bistrica – 11 udeležencev svetovanja in Vzgojno izobraževalni zavod Antona Martina Slomška – 6 udeležencev svetovanja. Konzorcij skupaj: 32 udeležencev svetovanja.

 

Letak AZM-LU: S svetovalno podporo do novih priložnosti

Seznam okrajšav, ki se pretežno uporabljajo v projektih Evropskega socialnega sklada, na področju izobraževanja odraslih in tudi svetovanja v izobraževanju odraslih:

Seznam okrajšav, ki se uporabljajo na področju izobraževanja in svetovanja v izobraževanju odraslih

Varovanje osebnih podatkov

Za potrebe razvojne, znanstveno–raziskovalne dejavnosti in za potrebe poročanja Ministrstvu za izobraževanju, znanost in šport, ki sofinancira delovanje dejavnosti Svetovalnega središča Maribor ter dejavnosti Svetovanje za zaposlene (po razpisu za financiranje dejavnosti informiranja in svetovanja ter za ugotavljanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022) in s tem omogoča brezplačno svetovalno dejavnost, bomo stranke ob obisku naše organizacije, telefonskem klicu ali elektronski pošti na naslov naše organizacije prosili tudi za nekatere osebne podatke (ime, priimek, naslov, občina bivališča, kontaktne podatke, spol, starost, raven in vrsto dokončane izobrazbo ter leto njenega dokončanja, status na trgu dela, morebitno pripadnost ranljivim skupinam, osebne okoliščine). Osebne podatke bomo za potrebe poročanja posredovali v takšni obliki (agregirana oblika), da iz njih ne bo razvidna identiteta strank.

Stranka osebne podatke mora posredovati, če želi, da se zanjo opravi storitev. V nasprotnem primeru (ko zavrne posredovanje osebnih podatkov), ji storitve ne moremo zagotoviti. S posredovanimi podatki bomo ravnali v skladu z veljavno slovensko zakonodajo o varstvu osebnih podatkov in pravom Evropske unije.

Upravljavec osebnih podatkov je Andragoški center Slovenije, ki strokovno razvija in podpira brezplačno svetovalno dejavnost v izobraževanju odraslih. Agregirane podatke za potrebe izpolnjevanja pogodbe o sofinanciranju dejavnosti posreduje tudi Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/2007) ter Splošne uredbe o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679, UL L 119, 4. 5. 2016) je za zbirko osebnih podatkov o strankah na Andragoškem zavodu Maribor-Ljudski univerzi vzpostavljena Evidenca dejavnosti obdelave o strankah na Andragoškem zavodu Maribor-Ljudski univerzi.

Več o obdelavi osebnih podatkov, politiki varovanja osebnih podatkov, rokih hrambe, ipd. lahko preberete v Izjavi o zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani: www.acs.si in v prostorih Andragoškega centra Slovenije.

Portal Za znanje

Izbrano za vas

Na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi nudimo raznovrstno izobraževalno ponudbo prilagojeno različnim ciljnim skupinam. Tu lahko na enem mestu najdete vse vsebine, ki so namenjene posebej vam.
Dostopnost