Logotip - center za razvoj kadrov Korak

MMM – Migrant Mentorship Model

Razpis:     Erasmus +

Strateška partnerstva v izobraževanju odraslih

Trajanje:  oktober 2017 – september 2019

Partnerji:

 Namen projekta in cilji:

V projektu MMM bomo usposobili štiri migrante mentorje za poučevanje temeljnih veščin (pismenost, številska pismenost, IKT in socialne competence) v vsaki partnerski državi. To bodo osebe z znanjem migrantskega in večinskega jezika, ki so že dobro vključene v družbo. Svoje znanje bodo v štirimesečnem pilotnem programu prenašali na novo prispele migrante. Po končanem pilotnem programu bodo novo prispeli migranti sodelovali tudi v dvomesečnem preizkusu znanja in veščin v delovnem okolju.

Pilotni program in preizkus v delovnem okolju bomo spremljali z metodo vodene refleksije. Migranti mentorji in ostali sodelujoči migranti bodo s pomočjo vprašanj ocenjevali različne vidike pilotnega programa in preizkusa. Na podlagi vodene refleksije bomo izdelali:

1. MMM učni načrt,

2. kurikulum za migrante mentorje,

3. vodeno refleksijo in nasvete za izobraževalce in

4. vodeno refleksijo in priporočila za delodajalce.

Ker bodo vsi intelektualni rezultati projekta nastali ob aktivnem sodelovanju migrantov mentorjev, bodo izobraževalcem in delodajalcem ponudili dragocen uvid v potrebe migrantov kot učencev in delavcev. S projektom želimo vse deležnike spodbuditi, da v novi luči spoznajo migrante kot učence, delavce in člane naše družbe.

 

Novičnik številka 1

Novičnik številka 2

Novičnik številka 2 v angleškem jeziku

Novičnik številka 3

3rd Newsletter

Novičnik številka 4

4th Newsletter

Izbrano za vas

Na Andragoškem zavodu Maribor – Ljudski univerzi nudimo raznovrstno izobraževalno ponudbo prilagojeno različnim ciljnim skupinam. Tu lahko na enem mestu najdete vse vsebine, ki so namenjene posebej vam.

Ponosni smo na naše partnerje...